www.ykpino.pl

:: Z życia KLUBU- informacje bieżące.
Wiadomość dodana przez: jzietek (2021-03-27 18:12:16)

W dniu 20 marca br. w Łącku odbyło się 3/2021 zebranie Zarządu Klubu.
Obecnych było pięciu członków.

Po otwarciu i odczytaniu protokołu z ostatniego zebrania, Skarbnik przedstawił aktualną sytuację
finansową. Zgromadzone środki zabezpieczają bieżące i przyszłe płatności.

Otrzymaliśmy kosztorys powykonawczy i faktury za ocieplenie dachu, wymianę podsufitki i zabudowę belki
nośnej i słupów w świetlicy. Cena zgodna z zawartą umową.

Omówiono projekt programu Walnego Zebrania i termin jego zwołania, dyskutowano również nad
projektem Planu finansowo-gospodarczego i remontów na 2021 r.

Omówione zostały bieżące sprawy przedstawione przez Bosmana dotyczące Ośrodka w Łącku.
Zarząd oczekuje zdecydowanych deklaracji od członków, w sprawie wykonania konkretnych prac
ujętych w Planie remontów na 2021 r. - w ramach 30 godz. pracy członkowskiej.

Najpilniejsze prace na dziś to:
- prace malarskie w sali świetlicy, kuchni i pokojach oraz ich posprzątanie,
- porządki po zimie w tawernie i kapitanacie,
- porządki w sanitariatach,
- porządki na terenie Ośrodka.

Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu w dniu 25.04.2021 r. - program w załączniku,
- Planu finansowo-gospodarczego i planu remontów Klubu na 2021 r.,
- przyjęcia sprawozdań finansowych za 2020 r.


 


adres tej wiadomości: www.ykpino.pl/news.php?id=545