www.ykpino.pl

:: Z życia KLUBU- informacje bieżące
Wiadomość dodana przez: jzietek (2021-03-21 20:59:56)

W dniu 6 marca br. w Łącku odbyło się 2/2021 zebranie Zarządu Klubu.
Obecnych było sześciu członków.

Po otwarciu i odczytaniu protokołu z ostatniego zebrania, Skarbnik przedstawił aktualną sytuację finansową. Zapewnił, że zgromadzone środki w pełni zabezpieczają bieżące i przyszłe płatności.

Ma to związek z w miarę regularnie wnoszonymi wpłatami składki członkowskiej i opłatami za wodę i energię. Najbliższa poważna kwota do uregulowania, to zapłata za ocieplenie i wymianę podsufitki w świetlicy.
Omówione zostały bieżące sprawy przedstawione przez Bosmana, a dotyczące Ośrodka w Łącku w tym: aktualnie prowadzone remonty i pełnione dyżury.
Kol. Sekretarz poinformowała o przyznanej przez Miasto Inowrocław dotacji w kwocie 7.000,- zł i przez Miasto Pakość kwoty 4.000,- zł na planowaną w dniach 14-15 sierpnia organizację Regat Kujawsko-Pałuckiej Operacji Żagiel.

Zarząd uchwalił:
- Plan pracy Klubu na 2021 r. - w załączniku,
- Wykaz opłat na rzecz Klubu na 2021 r. - w załączniku,
- na podstawie złożonych deklaracji rozliczył godziny pracy członkowskiej za 2020 r. - do wglądu u Skarbnika.


 


adres tej wiadomości: www.ykpino.pl/news.php?id=544