www.ykpino.pl

:: Ogłoszenie
Wiadomość dodana przez: jzietek (2019-12-19 10:18:02)

 1. 15 grudnia 2019 r. czternasty raz w tym roku, w Łącku, obradował Zarząd Klubu.
  • Podsumowano m.in.:
   • zaangażowanie Członków w realizację bieżących zadań - oceniono ilość godzin pracy społecznej wypracowaną przez każdego z Kolegów,
   • zakres wykonanych remontów i konserwacji obiektów przystani
  • przyjęto informację o rozliczeniu otrzymanych w 2019 r. dotacji,
  • omówiono zakres robót przy kontynuowaniu remontu „betonowca”
  • doprecyzowano zakres robót przy modernizacji nabrzeża nr 2.
  • oczekujemy na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody dot. wycinki i konserwacji drzew ( przypominamy, że każde nasadzenia jak i wycinka drzew, przycinka konserwacyjna drzew, bezwzględnie wymaga uzgodnień z Urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody)

  Kolejne Zebranie Zarządu YACHT KLUBU POLSKI INOWROCŁAW przewidziane jest w dniu 11 stycznia 2020 r.
 2. Tradycyjnie, w drugą sobotę stycznia, tj. w dniu 11 stycznia 2020 r. Zarząd zaprasza na Spotkanie Noworoczne. Początek o godz. 14:30. (- Duża świetlica „w betonowcu” jest skutecznie ogrzewana – zainstalowano nowe grzejniki elektryczne).
 3. Członek Honorowy naszego klubu, kpt. Mariusz Koper realizuje kolejną wyprawę w kierunku Antarktydy.
 4. Z dniem 1 grudnia 2019 r. w poczet członków naszego Klubu został przyjęty Kol. Janusz Wojdylak.


 


adres tej wiadomości: www.ykpino.pl/news.php?id=509